Laihdutusleikkaus

Laihdutusleikkaus eli toiselta nimeltään lihavuusleikkaus on leikkaus, jossa mahalaukun kokoa pienennetään tavoitteena merkittävästi ylipainoisen ihmisen pysyvä painonpudotus. Laihdutusleikkaus johtaa yleensä useamman kymmenen kilon painonpudotukseen, joka jää suhteellisen pysyväksi, sillä mahalaukun huomattavasti pienentynyt koko pakottaa pienentämään annoskokoja. Laihdutusleikkaukseen pääsemiseen on kuitenkin useita kriteerejä ja kirurgisena operaationa siihen liittyy myös aina omat riskinsä.

Laihdutusleikkaus käytännössä

Laihdutusleikkaus on kirurgisena toimenpiteenä suhteellisen yksinkertainen ja siihen sisältyvät riskit ovatkin melko matalia. Käytännössä laihdutusleikkaus voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla, joista kaksi on tyypillisesti käytössä Suomessa.

Yleisimmin Suomessa käytetty laihdutusleikkaus on niin sanottu mahalaukun ohitusleikkaus. Mahalaukun ohitusleikkauksessa mahalaukku katkaistaan läheltä ruokatorvea ja ruokatorven pää yhdistetään suoraan ohutsuolen alkuun. Tällöin ruoka kulkeutuu suoraan ruokatorvesta ohutsuoleen ohittaen mahalaukun kokonaan.

Toinen Suomessa yleisesti käytössä oleva tapa toteuttaa laihdutusleikkaukset, on tehdä niin sanottuja hihaleikkauksia. Tällöin mahalaukusta leikataan suikale pois, jolloin jäljelle jää ainoastaan kapea hiha. Tällöin mahalaukun pinta-ala ja tilavuus pienenee huomattavasti, joka vähentää syötävän ruuan määrää ja siten auttaa huomattavasti laihduttamisessa.

Kolmas leikkausmenetelmä, jolla laihdutusleikkaus voidaan toteuttaa, on pantaleikkaus. Siinä mahalaukun ympärille kiristetään tiukka rengas, joka kaventaa mahalaukun hyvinkin tehokkaasti. Pantaleikkausta ei kuitenkaan ole koettu yhtä hyväksi leikkausmenetelmäksi kuin mahalalaukun ohistusleikausta tai hihaleikkausta. Pantaleikkausmenetelmää ei juuri käytetäkään Suomessa.

Laihdutusleikkauksen seuraukset

Laihdutusleikkauksen selkeästi odotetuin seuraus on tietenkin laihtuminen. Se johtuu pitkälti muuttuneista syömistavoista, jotka ovat välttämättömiä, kun mahalaukun tilavuus pienenee hyvin merkittävästi. Mikäli ei muuta leikkauksen jälkeen syömistottumuksiaan, on esimerkiksi tyypillistä, että liian nopeasti tai liian paljon kerralla syöminen johtaa oksentamisiin. Vaikka väärät syömistottumukset eivät johtaisikaan välittömiin ongelmiin, huonontavat ne joka tapauksessa laihtumistulosta.

Suuri osa laihdutusleikkauksen käyneistä ihmisistä eivät saavuta normaalipainoa ainakaan pelkän leikkauksen avulla. Kuitenkin leikkauksen seurauksena laihdutaan keskimäärin jopa 35-40 kiloa, jolla on suuri merkitys niin terveydellisesti kuin myös ihmisen mielialaan. Alimmillaan paino on yleensä kaksi vuotta leikkauksesta, jonka jälkeen se pyrkii taas nousemaan kun sopeutumisen seurauksena ruuan annoskoot alkavat kasvaa. Kuitenkin laihdutusleikkauksen seurauksena pudonneet kilot pysyvät melko hyvin poissa ja esimerkiksi ruotsalaistutkimuksen mukaan kymmenen vuoden kuluttua mahalaukun ohitusleikkauksesta, oli painonpudotus keskimäärin 25 kiloa.

Useiden kymmenien kilojen painonpudotuksella on luonnollisesti merkittävä vaikutus myös painoon liittyviin sairauksiin. Esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen lääkitystä voidaan usein huomattavasti vähentää. Lisäksi laihdutusleikkauksen seurauksena uniapnea usein lievenee, astmalääkkeiden tarve vähenee ja kohonnut verenpaine laskee.

Laihdutusleikkauksen riskit

Laihdutusleikkaus on yleensä turvallinen leikkaus, josta harvemmin seuraa vakavia jälkikomplikaatioita. Leikkauksissa on kuitenkin aina riskinsä, jotka kannattaa huomioida ennen leikkaukseen menemistä.

Jos tarkastellaan sataa laihdutusleikkauksen läpikäynyttä ihmistä, heistä noin kymmenelle tulee jotakin välitöntä haittaa leikkauksesta. Näitä voivat olla esimerkiksi keuhkokuume tai leikkaushaavan tulehtuminen. Suurimmasta osasta kuitenkin selvitään ongelmitta. Sadasta leikatusta kuitenkin keskimäärin kaksi joudutaan leikkaamaan uudestaan leikkausongelmien vuoksi. Kuolleisuus laihdutusleikkauksessa tai siitä seuraavissa jälkikomplikaatioissa on matala, noin reilun parin promillen luokkaa.

Laihdutusleikkauksen jälkeen voi seurata esimerkiksi oksentelua, heikotusta sekä pahoinvointia, mutta nämä johtuvat usein vääristä ruokatottumuksista. Kun oppii syömään leikkauksen vaatimalla tavalla, ongelmat yleensä poistuvat kokonaan. Koska ruoka-annokset ovat leikkauksen jälkeen pieniä, on kuitenkin vaikeaa saada ravinnostaan riittävästi vitamiineja ja esimerkiksi kalsiumia. Tämän vuoksi erilaisten lisäravinteiden syönti on yleistä ja tarpeellistakin puutostilojen ennaltaehkäisemiseksi.

Edellytyksen laihdutusleikkaukseen pääsemiselle

Laihdutusleikkaukseen pääseminen ei ole aina helppoa ja sitä varten tarvitseekin täyttää useita, tarkasti määriteltyjä kriteerejä. Yksi kriteereistä on leikattavan ihmisen ikä. Päästäkseen laihdutusleikkaukseen tulee ihmisen olla vähintään 20-vuotias (joissain tapauksissa 18-vuotias), mutta hän ei saa yleensä olla myöskään yli 60 vuotta vanha. Nämä ikärajat on säädetty ajatellen leikattavan ihmisen terveyttä.

Ihmisen tulee olla myös sairaalloisen ylipainoinen, mikäli hän haluaa laihdutusleikkaukseen. Painoindeksin tulee olla yli 40. Esimerkiksi 170 cm pitkällä tämä tarkoittaa reilua 115 kilogrammaa. Kuitenkin jos kärsii sairaudesta, joka edellyttää laihtumista, voidaan vaadittava painoindeksi laskea 35:teen. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi diabetes sekä uniapnea.

Vaikka nämä kriteerit täyttysivätkin, ei laihdutusleikkaus voi olla ensimmäinen hoitomuoto painonpudotukseen. Ennen leikkaukseen pääsemistä on kokeiltava laihduttamista ammattilaisten avulla ja vasta jos silloinkaan painonpudotus ei onnistu tai lähteneet kilot palaavat takaisin, voidaan harkita laihdutusleikkausta.

Lisäksi ennen laihdutusleikkaukseen pääsyä arvioidaan potilaan kyky muuttaa ruokailutottumuksiaan leikkauksen vaatimalla tavalla. Tämän takia esimerkiksi bulimia tai alkoholiongelmat voivat estää laihdutusleikkaukseen pääsyn.

Kommentoi sosiaalisessa mediassa