CLA

CLA eli konjugoitunut linolihappo on ruuassa normaalistikin esiintyvä rasvahappo, jonka määrää ravinnossa voi suurentaa lisäravinteiden avulla. CLA:ta on tutkittu melko runsaasti ja useammat tutkimukset ovat osoittaneet, että se voi vaikuttaa terveyteen usealla eri positiivisella tavalla. Näiden joukkoon kuuluu muun muassa CLA:n teho rasvanpolttajana. Ja tämähän tarkoittaa hieman kevyempää tietä rasvanpoltossa ja helpompaa painonpudotusta.

Mikä CLA tarkalleen on?

Niin sanottu tavallinen linolihappo tunnetaan paremmin nimellä omega-6-rasvahappo ja sen merkitys välttämättömänä rasvahappona tunnetaan melko hyvin. Konjugoitunut linolihappo, CLA, on rakenteeltaan hyvin lähellä linolihappoa, mutta sen kaksoissidokset ovat hieman muuntuneita. Varsinaisesti CLA on yksittäisen rasvahapon sijaan ryhmä erilaisia isomeerejä. CLA sisältääkin 28 kaksoissidosten osalta erilaista rasvahappoa, mutta näistä yleisimmät ovat isomeerit cis-9, trans-11 sekä trans-10, cis-12.

CLA:ssa on siis sekä cis- että trans-kaksoissidoksia. Nämä kuvaavat atomien asentoa suhteessa toisiinsa. Yleisesti ottaen trans-sidoksia sisältäviä rasvahappoja eli transrasvoja, pidetään tyydyttyneiden rasvahappojen tapaan epäterveellisinä ja sepelvaltimotautia aiheuttavina. Sen sijaan cis-sidoksia sisältävät rasvahapot ovat yleisesti ottaen huomattavasti terveellisempiä. Useat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että luonnosta löytyvät transrasvahapot eivät ole teollisten transrasvojen tapaan terveydelle haitallisia.

CLA:lla on monia terveyshyötyä

CLA löydettiin 1970-luvulla, kun hiirille aiheutettiin koeolosuhteissa syöpää ja tutkittiin aineita, jotka altistavat syövälle. Naudanlihasta löytyi kuitenkin aine, joka ehkäisi syövän syntymistä. Tämä aine osoittautui CLA:ksi. Todennäköisesti CLA ehkäisee syöpää hiirien lisäksi myös ihmisellä ja se onkin yhdistetty esimerkiksi rintasyövän, eturauhassyövän ja paksusuolen syövän pienentyneeseen riskiin. Kunnollista ja kiistatonta tutkimustulosta ei kuitenkaan aiheesta löydy.

CLA:ta käytetään kuitenkin useammin ravintolisänä, jonka tarkoituksena on polttaa rasvaa ja auttaa lihaksistoa kehittymään. Jo aikaisemmin on tiedetty, että rasva polttaa rasvaa, mutta ilmeisesti CLA:lla tämä ominaisuus on suurempi kuin muilla rasvahapoilla. CLA:n uskotaan muuttavan kehon lihas-rasva-suhdetta estämällä rasvasolujen kasvua. Tämä tarkoittaa sitä, että lihasten osuus kehossa kasvaa ja rasvan pienenee, mikä puolestaan on varmaankin kaikkien laihduttajien toive.

CLA ei kuitenkaan pudota painoa itsestään vaan toimii terveellisen ruokavalion rinnalla laihduttamisen tukena. Siitä kuitenkin uskotaan olevan sekä fyysistä että psyykkistä hyötyä painonpudotukseen ja CLA:n tehoa on osoitettu myös tieteellisten tutkimusten avulla. Tutkimustietoa CLA:n vaikutuksista ihmisillä ja sen toimintamekanismeista on kuitenkin saatavilla melko vähän ja tutkimukset ovat osin ristiriidassa keskenään.

Luonnollinen ja keinotekoinen CLA

CLA:ta löytyy luonnosta pieniä määriä naudanlihasta sekä maidosta. Eniten CLA:ta on ilmeisesti kengurunlihassa, mutta sitä harvemmin on saatavilla ainakaan Suomessa. Naudanlihasta ja maidosta ihmiset saavat ilman CLA-lisiäkin keskimäärin muutamia satoja milligrammoja CLA:ta päivittäin. Kuitenkin uskotaan, että saadakseen varsinkin painonpudotuksellisia hyötyä CLA:sta, tulisi sitä syödä lähes 3,5 grammaa päivittäin. Siis moninkertaisesti verrattuna luonnolliseen saantiin.

Koska CLA on rasvahappo, on sitä luonnollisesti vain maitotuotteissa, joissa on rasvaa. Täysmaito onkin CLA:n määrän kannalta parasta maitoa ja rasvaton maito huonointa. Naudanlihassa CLA:n määrä sen sijaan vaihtelee naudan ravinnon mukaan. Esimerkiksi ruohoa syövän, laiduntavan, naudan lihassa CLA-pitoisuudet voivat olla moninkertaiset verrattuna säilörehua syövään nautaan. Naudanlihan CLA-pitoisuutta voidaan nostaa myös ruokkimalla nauttaa tiettyjen rasvahappojen suhteen rikkaalla ruualla.

Edellä mainitut CLA-lähteet ovat konjugoidun linolihapon luonnollisia lähteitä ja niissä esiintyy enimmäkseen 9-cis,11-trans muotoa. Nimenomaan tämä CLA:n muoto on yhdistetty terveysvaikutuksiin. Luonnollisista lähteistä CLA:ta on kuitenkin hyvin haastavaa saada lähellekään 3,5 grammaa. Tämän vuoksi monet nauttivat CLA-lisäravinteita, mutta kannattaa kuitenkin huomioida, että niissä CLA on trans-10,cis-12-muodossa.


Onkin mahdollista, että lisäravinteiden CLA:lla ei ole samoja hyviä ominaisuuksia kuin luonnollisella CLA:lla. Ne kyllä saattavat auttaa painonpudotuksessa ja syövän ehkäisemisessä, mutta samalla ne ovat keinotekoisia transrasvahappoja, joiden on yleisesti todettu altistavan sepelvaltimotaudeille. Riittävän tutkimustiedon puuttuessa ei pysty sanomaan suoraan ja kiistattomasti, että ylittävätkö lisäravinteiden CLA:n hyvät ominaisuudet huonot.

Kommentoi sosiaalisessa mediassa